Kontakta oss

SBUF

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, verkar för att utveckla byggprocessen genom att stödja forskning och utvecklingsarbete med finansiering från hela branschen.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond

Syftet med fonden är att skapa affärsmässiga förutsättningar för entreprenörer och installatörer att utnyttja forskning och bedriva utvecklingsarbete som leder till bättre arbetsmiljö, effektivare arbetsmetoder och mervärde för kunden.

Detta åstadkoms genom att ge ekonomiskt stöd till forskning och utveckling i medlemsföretagen, ofta i samarbete med universitet och högskolor. Vidare inspireras medlemmar och forskare till debatt och erfarenhetsutbyte. Resultaten av FoU med stöd av SBUF är öppna och kommuniceras ut till medlemmar och andra aktörer i branschen genom rapporter, informationsblad, tidskriftsartiklar och seminarier.

BESAB är aktiv medlem i SBUF och har representation i anläggningsutskottet.

SBUF.se