Kontakta oss

BeFo

Kvalitetsarbete hos BESAB

Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning

BeFo, Stiftelsen Svensk Bergteknisk Forskning, är en stiftelse där BESAB varit aktiv medlem i snart 40 år. BESAB ingår bland stiftelsens huvudmän och är även aktiv i forskningsrådet där företaget initierat flertalet forskningsprojekt.

BeFo bedriver forskning och utveckling inom bergteknik med tillämpning både ovan och under mark. Forskningen spänner över ett brett fält och innefattar till exempel doktorandprojekt för kunskapsuppbyggnad eller målinriktade projekt med högre grad av praktiskt tillämpning. Forskningsprojekten finansieras av huvudmännen som utgörs av beställare, konsulter och entreprenadföretag.

befoonline.org
Bilia Haga Norra Frösunda - BESAB

Planering, finansierar och projektstöd

Projektidéer är behovsstyrda och föreslås av huvudmännen. BeFo fungerar som en projektledningsorganisation som planerar, finansierar och agerar som projektstöd. Syftet är att ge forskningen en bred förankring i branschens företag, forskarvärlden och samhället. Stiftelsen sprider kunskapen inom branschen genom rapporter, seminarier, konferensbidrag och tidskiftsartiklar.

BeFo är även engagerat i internationella organisationer, där exempelvis ett europeiskt normarbete är under genomförande.