Kontakta oss

Forskning & utveckling

BESAB är engagerat i ett flertal forskningsprojekt varav ett antal har initierats av oss själva.

BESAB Teknik bedriver forskning och utveckling inom våra olika verksamhetsområden

Företaget engagerar sig i FoU-arbete som bedrivs i samarbete med högskolor, institut och andra aktörer. Syftet är att medverka till att öka branschens möjlighet att möta de svåra samhällsutmaningar vi står inför, avseende arbetsmiljö, beständighet, produktivitet eller miljö i samband med vanligt förekommande arbetsmetoder, med andra ord branschgemensamma hållbarhetsfrågor.

Genom sådana insatser kan ny teknik implementeras i snabbare takt, ofta i form av internt utvecklingsarbete.