Kontakta oss

Arbetsmiljö & arbetsmiljöpolicy

BESAB är certifierade enligt OHSAS 18001:2007 systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kvalitetsarbete hos BESAB

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007
2019-03-08

Målsättningen är att ha en säker och god arbetsmiljö. BESAB framställer en riskanalys för varje enskilt projekt där detaljerade åtgärder beskrivs för att förebygga olyckshändelser. Det upprättas en arbetsmiljöplan om BESAB samordnar arbetsmiljöarbetet. Det kan gälla att arbetsledare eller förman ansvarar för att skyddsronder genomförs och dokumenteras, att arbetsmiljöplanen följs och att det är god ordning på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen är varselklädsel obligatoriskt, likaså hjälm och skyddsskor. Skyddsutrustning för syn, andning och hörsel används alltid om det finns risk för skador på dessa organ. Säkerhetsriskerna på arbetsplatsen analyseras löpande och personalen utbildas, informeras och säkerhetscertifieras. Målet är skadefria arbetsplatser.

Arbetsmiljöpolicy

  • Rätt resurser i verksamheten för att minimera överbelastning
  • Hög trivselfaktor och lyhördhet
  • Nolltolerans vad gäller kränkande särbehandling
  • Skyddsronder sker med jämna mellanrum
  • Säkerhet är högsta prioritet och all personal har tillgång till rätt skyddsutrustning och information
  • Arbetsmiljöplan ska alltid finnas på arbetsplatsen innan något arbete utförs
  • Lagar, författningskrav och andra krav ska följas
  • Arbetsmiljön står under ständig förbättring
  • Alla medarbetare ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs