Kontakta oss

Om oss

BESAB är oberoende specialister inom anläggningsbranschen grundat 1956 av Bertil Sandell. Idag ägs företagen av den familjeägda företagsgruppen Hammarviken tillsammans med anställda nyckelpersoner som är verksamma i bolagen.

BESAB-anställda i hjälm

Specialistföretag inom berg, betong och grund där ledningen arbetar nära produktionen

BESAB-koncernens verksamhet och tjänsteutbud drivs under gemensam styrning. Genom att ledningen arbetar nära produktionen bibehålls korta beslutsvägar.

BESAB ska vara känt som ett omtyckt oberoende specialistföretag med mycket hög kompetens. BESAB ser norden och speciellt Sverige som sin huvudmarknad.

De anställda stannar ofta länge i företaget vilket skapar god kamratanda och en stor samlad erfarenhet.

Borrning av pålar

BESAB Gruppen AB

BESAB AB, utför specialisttjänster inom berg, betong och grund

BESAB Viva AB, utför kund- och behovsanpassade lösningar för anläggningar i marin miljö

BESAB Maskin AB, tillhandahåller specialanpassade entreprenadmaskiner för berg-, betong och grundarbeten

BESAB Teknik AB, tillhandahåller tekniska konsulttjänster och bedriver forskning och utbildning

BESAB Fastigheter AB, äger och förvaltar fastigheter för koncernens behov

Forskning & utveckling

Affärsidé och kort om BESAB

BESAB ska vara känt som ett omtyckt oberoende specialistföretag med mycket hög kompetens. BESAB ser norden och speciellt Sverige som sin huvudmarknad.

  • BESAB grundades 1956 och erbjuder specialservice inom ett flertal tjänsteområden med fokus på berg, betong och grund.
  • BESAB har för närvarande ca 220 specialister anställda.
  • BESAB omsätter ca 700 miljoner.
  • BESAB är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).
  • BESAB lägger stort fokus på att teknikutveckla metoder, maskiner och personal i syfte att uppfylla kundens behov.

BESAB:s verksamhet

BESAB utgår från två geografiska lokationer, Hisings Backa (HK) och Upplands Väsby. Där samlas kompetenser såsom verksamhetsstöd, projektledning, lager och maskin.

Den operativa verksamheten bedrivs från tre regioner, en i väst och två i öst.

Tjänsteutbudet breddas och utvecklas i takt med kundernas krav och förväntningar. Idag driver vi 11 tjänsteområden i egen regi.

BESAB erbjuder tjänster inom specialistområdena var för sig, såväl som komplext sammansatta tjänster drivet från ett kundbehov.

Vi arbetar med allt från samhällskritiska funktioner och skyddsobjekt med höga kravställningar till kompletterande servicetjänster.

BESAB:s grundsyn

“BESAB:s grundsyn bygger på att affärsmässigt uppfylla kundens krav och önskemål, vidareutveckla både företaget och de anställda, samt bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa.“

Grundsynen är en hörnsten i företaget och arbetet utifrån denna innebär att kund och medarbetare sätts i centrum där vår specialistkompetens inom området utnyttjas på bästa sätt. Grundsynen innefattar vårt samarbete med kund, våra medarbetare, en god arbetsmiljö samt att minska vår miljöpåverkan. Med våra specialistkunskaper genomför vi arbetet i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.