Kontakta oss

Om oss

BESAB AB är ett oberoende specialistföretag inom anläggningsbranschen grundat 1956 av Bertil Sandell. Idag ägs företaget av den familjeägda företagsgruppen Hammarviken tillsammans med anställda nyckelpersoner som är verksamma i bolaget.

BESAB-anställda i hjälm

Ett specialistföretag inom berg, betong och grund där ledningen arbetar nära produktionen

BESAB är fritt från långsiktigt bindande allianser med övriga branschföretag, vilket ger stor handlingsfrihet att samarbeta i projekt.

Småföretagarandan finns kvar genom att ledningen arbetar nära produktionen. De anställda stannar ofta länge i företaget vilket resulterar i god kamratanda och en stor samlad erfarenhet.

Borrning av pålar

Specialisering av arbetsmetoder, personal och maskinpark

Verksamheten har förändrats under åren men förstärkning och tätning i samband med byggande i berg har hela tiden varit en central del. Nu är också grundläggning/grundförstärkning med slagna och borrade stålpålar en stor del av verksamheten och en tredje växande gren är betongreparationer av samhällsviktiga anläggningar. Verksamheten beskriver vi därför idag kort med BERG – BETONG – GRUND. En gemensam nämnare har alltid varit en hög grad av specialisering när det gäller arbetsmetoder, personal och maskinpark. Kunskap, pålitlighet, innovation och lönsamhet är ledord för BESAB.

Forskning & utveckling

BESAB:s grundsyn

“BESAB:s grundsyn bygger på att affärsmässigt uppfylla kundens krav och önskemål, vidareutveckla både företaget och de anställda, samt bidra till en hållbar utveckling av samhälle, miljö och människa.“

Grundsynen är en hörnsten i företaget och arbetet utifrån denna innebär att kund och medarbetare sätts i centrum där vår specialistkompetens inom området utnyttjas på bästa sätt. Grundsynen innefattar vårt samarbete med kund, våra medarbetare, en god arbetsmiljö samt att minska vår miljöpåverkan. Med våra specialistkunskaper genomför vi arbetet i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.

BESAB AB har sitt huvudkontor och säte i Göteborg. Verksamheten är indelad i två affärsområden vilka arbetar operativt från tre regioner, som täcker det geografiska perspektivet. Region Öst utgår ifrån Stockholmskontoret och region Väst utgår ifrån Göteborgskontoret. BESAB har sina kunder i främst Sverige men även i övriga Norden.

Via BESAB AB:s systerbolag BESAB Teknik AB kan koncernen erbjuda teknikrelaterade tjänster.

Systerbolaget BESAB Maskin AB omhändertar koncernens maskinpark och ansvarar för förråd och verkstäder lokaliserade i Göteborg och Stockholm.

Affärsidé och kort om BESAB

BESAB ska vara känt som ett omtyckt oberoende specialistföretag med mycket hög kompetens. BESAB ser norden och speciellt Sverige som sin huvudmarknad.

  • BESAB grundades 1956 och erbjuder specialservice inom ett flertal tjänsteområden med fokus på berg, betong och grund.
  • BESAB har för närvarande ca 195 specialister anställda.
  • BESAB omsätter ca 580 miljoner.
  • BESAB är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 45001 (arbetsmiljö).
  • BESAB lägger stort fokus på att via FoU teknikutveckla metoder, maskiner och personal i syfte att uppfylla kundens behov på kort och lång sikt.