Kontakta oss

Vår maskinpark för grundarbeten

Pålmaskiner och borriggar

Borrigg och pålmaskin används för borrning och slagning av pålar. Våra borriggar klarar borr- och pålelement från Ø 75 till 406 mm.

Spontmaskiner

BESAB AB installerar de flesta typer av spont där den vanligaste är vibrerad tätspont. Till detta används spontaggregat som monteras på en grävmaskin. Aggregaten kan bytas för att istället slå tätsponten. En tredje metod är borrad glesspont och den utförs med borrigg.

 

Stagborrmaskiner

Våra stagborrmaskiner används med fördel vid förankring.

Bergarbete och grundläggning

Kärnborrmaskiner

En kärnborrmaskin är mycket skonsam för intilliggande byggnader, då inga vibrationer uppstår och en mycket begränsad mängd material spolas upp vid borrhålet. Våra kärnborrmaskiner används med fördel i känsliga miljöer, där exempelvis hammarborrning ej är tillämpligt.

Maskin från BESAB

Mindre maskiner

Våra mindre maskiner är eldrivna och väl anpassade till trånga utrymmen exempelvis källare. De klarar takhöjd ner till ca 2 meter och dörröppningar på 80 cm. De används både för borrning och slagning av pålar.