Kontakta oss

Vår maskinpark för bergarbeten

BESAB betongstprutning med robot

Sprutrobotar för betong

Betongsprutningsrobotar används för att betongspruta stora kvantiteter i samband med byggande och underhåll av tunnlar och bergrum. Robotarna är kompletta enheter bestående av betongpump med acceleratorpump och kompressor samt en hydraulisk arm som håller sprutmunstycket. Hela processen fjärrmanövreras av en operatör. BESAB Maskin AB har robotar som passar i de flesta tunnelstorlekar.

Borraggregat för bergarbeten

Maskiner som används vid bergförstärkningar av större kvantiteter i samband med byggande och underhåll av tunnlar och bergrum. Maskinerna är dieseldrivna, hydrauliska och fjärrmanövreras av en operatör.

Injektering betong - BESAB

Injekteringsutrustningar

Injekteringsutrustningar finns i många olika utföranden. Besab Maskin AB har allt från små hydrauldrivna plattformar som passar vid efterinjektering, till kompletta tunnelriggar avsedda för injektering i samband med nybyggnad av tunnlar. Samtliga injekteringsmaskiner är elhydrauliskt drivna och har utrustning för automatisk registrering av tryck och flöde. Tunnelriggarna är byggda på lastbilschassi och har flera pumpar, automatisk satsblandning samt kran med personkorg för att kunna nå hela stuffen.

I BESAB Maskin AB:s maskinpark ingår även arbetsplattformar för montage av till exempel dräner i tunnlar och bergrum. Dessa är elhydrauliskt drivna, har stor arbetskorg och är byggda på lastbilschassi.

Bergarbete och grundläggning

Övriga bergmaskiner

I BESAB Maskin AB:s maskinpark ingår även olika typer av specialmaskiner för bergarbeten.