Kontakta oss

BESAB Maskin AB

Besab Maskin AB ingår i BESAB-koncernen och är ett systerbolag till BESAB AB.

BESAB Maskin

Besab Maskin AB

Affärsidén är att tillhandahålla en väl fungerande maskinpark med fokus på specialanpassade entreprenadmaskiner för berg-, betong- och grundarbeten.

För att ligga i framkant inom berg-, betong- och grundbranschen krävs en väl fungerande maskinpark. BESAB Maskin AB (BMAB) förvaltar koncernens alla maskiner och verktyg samt sköter löpande service och underhåll. Verksamheten bedrivs främst i de två verkstäder som finns i Upplands Väsby i Stockholm samt Hisings Backa i Göteborg, men även ute i projekten där så behövs.

BESAB Maskin förvaltar ca 1500 maskiner och utrustningar samt ca 30 000 kvm lager och lokaler i Stockholms- och Göteborgsregionen.

Kontakta oss
Verkstad maskin - BESAB

Maskiner

Hos BMAB är varje projekt viktigt och vår filosofi är att stötta projekten både innan, under och efter för att säkerställa att maskinerna används så effektivt som möjligt. Våra jourhavande fältservicemekaniker hjälper till när det krisar så att stillestånd undviks, oavsett tid på dygnet.

Säkerhet

Du som antingen anlitar BESAB eller arbetar för BESAB ska känna dig trygg, både vad gäller säkerhet och miljö. BMAB säkerställer att alla maskiner uppfyller de höga krav som ställs på både miljö och arbetsmiljö inom svensk byggbransch. Alla maskiner och utrustningar kontrolleras löpande för att garantera att säkerhets- och miljökrav uppfylls.

Lager

Förutom att hålla maskinparken i toppskick, förvaltar även BMAB de lager som finns inom koncernen. Det som lagerförs är exempelvis spont, betong och pålar för att säkerställa att projekt kan komma igång snabbt och smidigt och inte vara sinkade av långa leveranstider.