Kontakta oss

Berg, grund och betong i Linköping

BESAB är ett anläggningsföretag som erbjuder tekniskt avancerade specialisttjänster. I Linköping och resten av Sverige erbjuder vi säkra och behovsanpassade tjänster för berg, grund och betong.

Bergsprängning och andra bergarbeten i Linköping

Vi genomför våra bergarbeten med certifierade ledningssystem och höga krav på säkerhet. I Linköping har vi medarbetare med expertkompetens som utför bergsprängning och vibrationsfri losshållning med djupgående riskbedömning innan projekten påbörjas. Andra bergarbeten vi erbjuder är bland annat bergförstärkning, bergförankring och bergrensning.

Våra tjänster för bergarbeten
Övergipande betonginjektering

Betongarbeten i Linköping

På BESAB är vi experter inom enklare och avancerade betongarbeten. Vi har bred expertis och kunniga betongarbetare med lång historia av framgångsrika arbetsuppdrag. Inom betongarbeten erbjuder vi:

  • betongreparationer
  • betongförstärkning
  • betongsprutning
  • keminjektering
  • konstbetong
  • betongunderhåll.
Våra tjänster inom betong

Betongreparationer och betongförstärkning i Linköping

I Linköping utför vi betongreparationer på bland annat kraftverk, kajer, tunnlar och parkeringshus. I vissa fall kan skadade betongkonstruktioner behöva förstärkas genom betongförstärkning. På BESAB åtgärdar vi sådana bristfälligheter med exempelvis sprutbetong och behandlar ytan till önskad jämnhet och struktur.

Betong - grund - BESAB

Grundförstärkning och pålning i Linköping

På BESAB har vi specialistkompetens för grundläggning vid pålningsarbeten med stålpålar. Inom grundläggning utför vi många olika kostnadseffektiva arbeten. Några av dem är grundförstärkning, pålning, spontning, förankring och specialborrning.

I Linköping erbjuder vi grundförstärkning för att bevara skadade byggnader med stor hänsyn till kulturhistoriska värden. Ofta beror skadorna på grundvattensänkning, tung trafik eller yttre påverkan från närliggande grundarbeten, sprängningar eller pålningar.

Våra tjänster inom grund

Tidigare grundarbeten i Linköping

Under hösten 2019 deltog BESAB i ett projekt inom Energiforsks program “Termiska energilager”. Projektet utfördes i Linköping genom ett fullskaleförsök för att utveckla teknik som används för att lagra extra höga temperaturer i berg. Vi injekterade cement och Silica Sol i berggrunden och mätte vattenförlust i de 300 meter djupa, tryckbärande bergborrhålen.

Kontakta oss för anläggningsarbeten i Linköping

Om du har frågor om berg, grund och betong är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Utöver vår expertis inom anläggningsarbeten är vi även dedikerade rådgivare och lägger mycket vikt på behovsanpassad service.

Kontakta oss