Kontakta oss

Vad är pålning?

Pålning är en teknik som används för att stabilisera mark och skapa en säker grund inför olika typer av byggprojekt. Vid pålning drivs pålar ner i marken och stärker det översta grundlagret så att risken för sättningar och skador på byggnadskonstruktioner minimeras.

Hur går pålning till?

Pålning kan göras på flera olika sätt och med olika metoder. Vid pålning görs först en bedömning av grunden, en geoteknisk undersökning, för att avgöra vilken teknik och vilka pålar som är mest lämpade. Pålarna förs sedan ned till rätt djup.

BESAB utför:

Vid slagning av stålrörspålar används en pålhammare för att slå ned pålen till rätt djup. Borrning av pålar utförs vanligtvis när marken innehåller hindrande material som sten eller betong.

Oavsett metod installeras pålarna i solitt berg eller tillräckligt stabil jord.

Här kan du se alla våra tjänster inom grund.

När utförs pålning och varför pålar man?

När marken bedöms vara för svag för att bära en ny byggnadskonstruktion utför man pålningsarbete innan arbetet med bygget kan starta. Pålningen stabiliserar marken och ger rätt förutsättningar för säkra byggprojekt.

Pålning ger den bärighet som krävs för att förhindra skador och sättningar på byggnader, tunnlar, vägar och andra konstruktioner.

Hur lång tid tar pålning?

BESAB har stor specialistkompetens inom pålning. Vi använder oss av moderna metoder för att göra arbetet så effektivt som möjligt.

Vid bedömning av ett projekt behöver flera faktorer tas med i beräkningen: vilken typ av grund som ska pålas, vilken metod som bör användas och hur stort arbetet är som påverkar tidsåtgången.

Kontakta oss så ger vi dig mer information om vad du kan förvänta dig för just ert projekt.

Vad kostar pålning?

Kostnaden för pålning varierar – alla projekt är unika och pålningsmetoderna behöver anpassas därefter. BESAB håller sig ständigt uppdaterade kring teknik och maskiner för att varje projekt ska bli så lönsamt som möjligt. Vi binder inte upp oss med andra branschföretag och har stor möjlighet att anpassa våra projekt så att de passar varje enskild kund.

Kontakta BESAB – specialistkompetens inom pålning

BESAB är branschledande och erbjuder specialservice inom pålning och grundförstärkning. I vår maskinpark finns specialutvecklade maskiner för bland annat pålning. Vi har även kapacitet att anpassa maskiner efter behov.

Kontakta BESAB när du vill ha service och spetskompetens inom pålning.