Kontakta oss

Vad består betong av?

Betong är ett byggmaterial som består av en blandning av bergkross, sand och grus. Materialet blandas med cement som har en bindande funktion. När betong och cement blandas med vatten uppstår en kemisk reaktion som gör att blandningen kan härda. Betong är ett robust och tåligt material med lång livslängd och som kräver lågt underhåll.

Betong – ett av världens vanligaste byggmaterial

Betong är ett av de vanligaste byggmaterialen i världen. Varje år tillverkas och används över 30 miljarder ton betong i olika byggnadskonstruktioner. Fördelarna med betong är många.

Betong…

  • har många användningsområden och är dessutom kostnadseffektivt
  • är tåligt, hållbart och står emot höga belastningar och växlande väderförhållande under lång tid
  • brinner inte och är därför ett fördelaktigt material ur brandskyddssynpunkt
  • kan gjutas och formas på många olika sätt.

Det finns flera typer av betong för olika användningsområden: fiberarmerad betong, självkompakterande betong och sprutbetong är några av dem.

Vad används betong till?

Betong har många användningsområden och används bland annat till vägar, broar, tunnlar, bostäder, kraftverk och parkeringshus.

Betong används också till att utföra reparationer och förstärkningar. Betong kan både användas till sådant som bergförstärkning , men även för att reparera redan befintliga betongkonstruktioner som behöver underhållas. BESAB utför reparationer för betong med

  • cementbruk och betong
  • cementbruk och betong som modifierats genom inblandning av polymer
  • polymera material.

BESAB:s betongtjänster

På BESAB jobbar vi med betong på flera olika sätt och är specialiserade på betongens många användningsområden.

Betongreparationer
Betong kan bland annat användas för att utföra reparationer på olika anläggningar eller byggnader. Först avlägsnar man skadad betong, ofta med vattentryck, för att sedan gjuta eller spruta på ny betong.

Läs mer om våra betongreparationer.

Keminjektering
Sprickor i betong kan orsaka armeringskorrosion, minskad hållfasthet och många andra problem. Injektering används för stabilisering och för att täta sprickor i både berg och betongkonstruktioner.

Läs mer om hur vi arbetar med keminjektering.

Betongförstärkning
Betong används till förstärkning i befintliga betongkonstruktioner. På BESAB använder vi oss av olika metoder som gjutning och traditionell formsättning.

Läs mer om våra förstärkningar med betong.

Konstbetong
Betong är ett naturmaterial som kan vändas för estetiska syften. BESAB framställer konstbetongkonstruktioner som med en yta som liknar olika önskade bergarter.

Läs mer om våra konstbetongtjänster.

Betongunderhåll
Med löpande underhåll av betongkonstruktioner förlänger man livslängden avsevärt. BESAB har mångårig erfarenhet av att underhålla betong.

Läs mer om våra tjänster för betongunderhåll.