Kontakta oss

Varför utförs bergförstärkning?

Bergförstärkning görs när arbete ska utföras i exempelvis bergrum, tunnlar eller gruvor. Bergförstärkningen stabiliserar bergväggarna, förhindrar ras, att sprickor uppstår och skapar en säkrare arbetsmiljö. Vanligtvis görs förstärkningen i ett anläggningsskede av tunnlar och bergrum, men kan även vara en del av löpande underhåll och reparation.

Vad är bergförstärkning?

Bergförstärkning är ett begrepp som täcker flera olika tekniker och metoder. Beroende på projekt och förutsättningar i berget kan olika metoder vara mer eller mindre fördelaktiga. BESAB är specialiserade på bergförstärkning och bedömer vilken teknik som behövs.

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med bergförstärkning.

Olika metoder inom bergförstärkning

Bergförstärkning kan bland annat göras med

  • sprutbetong
  • bergförankring med bult eller nät
  • injektering.

I många fall kan förstärkningsmetoderna kombineras.

Bergförstärkning med sprutbetong

Med sprutbetong kan man förstärka berget genom vidhäftning, valvfunktion och murbruksverkan. Om metoden kombineras med bergbultar sprutas betongen på efteråt och minskar behovet av underhåll. Sprutbetongs tjocklek anpassas efter bergkvaliteten, hur många sprickor som finns och användningen av bergrummet eller tunneln. Tjockleken varierar vanligtvis mellan 30 och 300 mm och även ett tunnare lager ger betydande förstärkning. Större delen av betongsprutning utgörs idag med hjälp av effektiv robotteknik.

Läs mer om sprutbetong.

Bergförstärkning med nät eller bult

Bergförstärkning med nät används vanligtvis i skärningar. När man förstärker bergslänter förankras nätet med bultar vid krönet och vid marknivå. Vid behov bultas även nätet däremellan. Löst sittande berg som faller ner kan orsaka stora skador på fordon och utgör livsfara för människor. Förstärkning med nät förhindrar att berg faller ner och kan även monteras så att inte heller is som lossnar utgör fara för omgivningen.

Läs mer om bergförstärkning med nät.

Bergförstärkning med injektering

I många fall kan injektering användas som metod eller komplement till bergförstärkning. Vid injektering tätas bergets spricksystem med någon typ av injekteringsmedel.

Läs mer om injektering här.