Kontakta oss

Utbildning & kompetens

Förutom att personalen formellt ska uppfylla krav enligt AMA, har vi på BESAB sett det som en styrka att kunna utbilda våra engagerade medarbetare till att bli ännu duktigare, även i arbeten som inte direkt berörs av formella krav.

Utbildning hos BESAB

Behörighet för arbetsledare & operatörer – Bergförstärkning samt repararation med sprutbetong

CBI Betonginstitutet i sammarbete Vattenfall har under ett antal år erbjudit en kurs för arbeten med sprutbetong. Kursen uppfyller de krav som Svenska Betongföreningens råd för vidareutbildning formulerat, samt krav i AMA Anläggning 2010.

BESAB har sedan starten av kursen kontinuerligt utbildat personalen och vi har i dagsläget ca 15 st medarebetare som genomgått kursen.