Kontakta oss

Vår värdegrund

På BESAB är alla anställda viktiga, oavsett ålder, kön, bakgrund etc.

BESAB-anställda i hjälm

Vår värdegrund

 • Arbetsmiljö
  • All personal ska trivas på jobbet och ha en god och säker arbetsmiljö
 • Hållbarhet
  • Hållbarhet ska vara en naturlig del i arbetet och värderas i alla beslut.
 • Respekt
  • Vi ska se varandras olikheter som tillgångar.
 • Ansvar
  • Frihet under ansvar med hänsyn till uppsatta riktlinjer.
 • Omvärld
  • Endast arbeta med seriösa kunder, leverantörer och intressenter utifrån ett långsiktigt perspektiv.