Kontakta oss

Vår uppförandekod

Uppförandekoden gäller alla, styrelsemedlemmar, ledning, anställda, chefer, affärspartner och ska respekteras och följas. Om den inte följs ska rapport lämnas till närmaste chef. BESAB har skrivit på Byggföretagens gemensamma uppförandekod och arbetar utefter den. Nedan följer BESAB:s uppförandekod.

BESAB-anställda i hjälm

Ärlighet

 • Vi är ärliga mot oss själva samt våra kunder och leverantörer
 • Vi arbetar för att ingångna avtal tillämpas och följs korrekt
 • Vi gör affärer på ett korrekt och ansvarsfullt sätt
På Besab behandlar man varandra med respekt

Respekt

 • Vi ser varandras olikheter som tillgångar
 • Vi håller en god ton och tänker på hur man uppför sig
 • Vi samarbetar, värdesätter andras åsikter
 • Vi använder alla resurser med omsorg
 • Vi arbetar tillsammans för en sund entreprenadbransch
BESAB betongstprutning med robot

Tillit

 • Vi litar på varandra och tar ansvar i vårt arbete samt strävar efter hög standard på kvalitet, moral, etik och hållbarhet
 • Vi provar nya idéer och arbetssätt och stödjer forskning och utvecklingsarbete
 • Vi fokuserar en säker arbetsmiljö
 • Vi arbetar för att följa och nå FN:s miljömål för hållbar utveckling och en mer hållbar framtid, våra ambitioner är att minska vår klimatpåverkan på miljön
Ladda ner (pdf)