Kontakta oss

Miljöcertifiering & Miljöpolicy

BESAB är certifierat enligt ISO 14001:2015 systematiskt miljöarbete, vilket säkerställer att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Kvalitetssäkring hos BESAB

Miljöcertifiering

Miljö ISO 14001:2015
2019-01-16

Miljöaspekten är av betydlig vikt vid BESAB:s arbetsförfarande. Den innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning. BESAB analyserar risker för att eliminera dessa vid arbetsförfarandet. Projektets förutsättningar analyseras inledningsvis ur miljösynpunkt för att säkerställa miljöstrategin för det specifika projektet. Miljöfrågorna integreras i arbete och processer och vi tar tidigt fram åtgärder för att minska miljöpåverkan.

BESAB arbetar för att minska uppkomsten av byggavfall och är mycket noggranna med att hantera avfall på plats och källsorterar löpande under produktion. Vi väljer bra material ur miljösynpunkt och arbetar för en säkrare hantering av kemiska produkter och vi ställer samma miljökrav på våra underleverantörer.

Våra medarbetare utbildas i miljöfrågor och vidareutbildning och uppföljning sker fortlöpande. Detta är av stor vikt i BESAB:s kompetensutveckling och vi arbetar för minimerad miljöpåverkan.

Miljöpolicy

BESAB utför entreprenadarbeten inom berg, betong och grund. Vår policy är:

  • Hög strävan efter att använda material och metoder som ger låg miljöpåverkan
  • Avfall ska sorteras och vi använder endast godkända avfallshanteringsföretag
  • Tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav ska uppfyllas
  • Miljöarbete står under ständig förbättring
  • Medarbetare utbildas kontinuerligt i miljöfrågor och vidareutbildning och uppföljning sker fortlöpande
  • Arbetet ska prägla en minimerad miljöpåverkan
  • Alla medarbetare ansvar för att miljöpolicyn följs