Kontakta oss

Hållbarhetsmål – Rent vatten och sanitet för alla

Delmål 6:3

BESAB samverkar i vattenreningsprojekt i tredje land. Vi arbetar i flera vattenprojekt Sverige för att säkra vattenkvalitén.