Kontakta oss

Hållbarhetsmål – Minskad ojämlikhet

Delmål 10:2

Främja att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. BESAB:s har i sin uppförandekod: vi ser varandras olikheter som en tillgång.