Kontakta oss

Hållbarhetsmål – Hållbar konsumtion och produktion

Delmål 12:2

BESAB har utvecklat metoder att reducera åtgången vid betongsprutning av cement och betong.

Vi prioriterar Nordens miljömärkning Svanen vid inköp, för att vara med och säkra en hållbar konsumtion.

Delmål 12:4

BESAB eftersträvar att ersätta kemikalier med produkter som har lägre miljöpåverkan. 

Delmål 12:8

BESAB:s anställda har tagit miljökörkort.