Kontakta oss

Hållbarhetsmål – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål 9:1

BESAB har specialistkompetens och medverkar i många infrastrukturprojekt där vi förbättrar infrastrukturen och i förlängningen bidrar till att minska koldioxidutsläppen.