Kontakta oss

Hållbarhetsmål – God hälsa och välbefinnande

Delmål 3:5

BESAB är supporter av Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle och projektet Narkotikafri Skola samt stöder Stiftelsen Ungdom mot Våld i deras antivålds- och antidrogarbete 

Delmål 3:9

BESAB arbetar aktivt med produktvalsprincipen och har minskat vår andel farliga kemikalier med 16 % under 2018-2019.