Kontakta oss

Hållbarhetsarbete

Vår syn på FN:s mål för hållbar utveckling

På BESAB arbetar vi mot att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, vi är fast beslutna att göra vad vi kan för bidra till att vara med och uppfylla FN:s mål. Under varje mål framgår vilka delmål BESAB fokuserar på.

Målet ligger inte inom BESAB:s omedelbara påverkansområde och därför har vi valt att inte aktivt fokusera på detta mål för närvarande.

15 Ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden.

Målet ligger inte inom BESAB:s omedelbara påverkansområde och därför har vi valt att inte aktivt fokusera på detta mål för närvarande.

Kontakta oss

Malin Eriksson

Kvalitets- och Hållbarhetschef
malin.eriksson@besab.se
076-118 99 91