Kontakta oss

Berg, grund och betong i Göteborg

BESAB är ett anläggningsföretag i Göteborg som erbjuder tjänster inom berg, betong och grund.

Vi är störst i Norden på dessa tre områden och har en unik specialistkompetens som gör oss branschledande.

Vi är bland annat specialiserade på avancerade bergarbeten som bergsprängning och bergspräckning. Vi utför de flesta typer av betongarbeten och betonglagningar, och är en av de främsta inom grundförstärkning.

Göteborg, huvudkontor

Tagenevägen 7
422 59 HISINGS BACKA
031-742 70 00
info@besab.se

Kontakta oss

Bergsprängning och bergspräckning i Göteborg

BESAB utför vibrationsfri losshållning och bergsprängning. Vi jobbat med certifierade ledningssystem och höga krav på säkerhet. För känsliga miljöer kompletterar vi med berg- och stenspräckning (hydraulisk bergspräckning).

Bergsprängning & vibrationsfri losshållning
Specialborrning - BESAB

Vajersågning i Göteborg

BESAB använder vajersågning, eller wiresågning, när extra försiktighet krävs på grund av konstruktioner i närheten som inte tål vibrationer. Metoden är både kostnadseffektiv, säker och miljövänlig.

Läs mer om vajersågning här
Betong under jord - BESAB

Betongarbeten i Göteborg

BESAB är specialiserade på både enklare och mer avancerade betongarbete. Med bred kompetens och kunniga betongarbetare kan vi erbjuda ett brett spann av tjänster inom betong:

 • Betongreparationer och betonglagning
 • Betongförstärkning
 • Keminjektering
 • Konstbetong
 • Betongunderhåll
 • Betongsågning
 • Betonggjutning

I Göteborg har vi flera referenser från exempelvis betongsprutning i Tingstadstunneln

Här hittar du alla våra tjänster inom betong
Övergipande betonginjektering

Betongsågning och betonglagning i Göteborg

För betongarbeten som sågning och reparation finns många lösningar som är både effektiva och ekonomiska. På BESAB ser vi alltid till den specifika konstruktionen och skadebilden. Metoder som kan ingå i betongreparationer är till exempel bilning, betongsprutning, betonggjutning och ytskyddsbehandling.

Pålning vid vattenbryn - BESAB

Grundläggning, grundförstärkning och pålning i Göteborg

BESAB erbjuder tjänster inom grund i Göteborg. Vi är specialiserade på arbeten som:

 • Borrning av pålar
 • Slagning av stålrörspålar
 • Spontning och förankring
 • Grundförstärkning
 • Specialborrning

Här hittar du alla tjänster BESAB erbjuder inom grund och grundläggning.

Alla tjänster inom grund
Grundförstärkning av ”Börsen”

Grundförstärkning i Göteborg

Grundförstärkning förbättrar stabiliteten i marken och kan stärka fundamentet hos byggnader och andra konstruktioner. BESAB arbetar bland annat med specialmaskiner och pålsystem för att hitta den bästa tekniska och mest kostnadseffektiva lösningen.

Läs mer om grundförstärkning och våra metoder

Moderna och specialutvecklade maskiner i vår maskinpark

I vår maskinpark har vi maskiner för varje huvudområde: betong, grund och berg. Med specialutvecklade maskiner kan vi ta oss an alla de projekt våra kunder behöver hjälp med.

Vi arbetar ständigt med specialutveckling av maskiner genom vårt systerbolag BESAB Maskin AB.

Vår maskinpark