Kontakta oss

Förankring betongfundament

Förankring av betongfundament för vindkraftverk

BESAB har under lång tid utfört förankring av betongfundament för vindkraftverk vid nybyggande av nya vindkraftsfundament. Vi utför även underhåll, reparationer och förstärkningar av befintliga anläggningar.

Vi ser vindkraft som en långsiktig lösning för förnyelsebar energiproduktion vilket stämmer väl överens med våra miljömål.

Inom området för vindkraftsfundament kan vi hjälpa dig med:

  • Borrning i berg och jord
  • Vattenförlustmätning
  • Injektering i berg
  • Stagmontering (spännstål eller linstag)
  • Uppspännning/provdragning
  • Undergjutning och montering toppfläns
  • Bultförankning i berg och betong
  • Injektering i betong
Läs mer om förankring

Utförandet av förankring av betongfundament

Vid grundläggning av vindkraftverk behövs betongfundament som håller vindkraftverken på plats. Det gör vi genom att tillämpa tunga betongkonstruktioner som fungerar som en motvikt till vindkraftverket. Sedan förankras vindkraftsverket i fundamentet med stål som gjuts in i fundamentet.

BESAB medverkar med specialistkunskap vid byggande av nya vindkraftsfundament samt underhåll, reparationer och förstärkningar av befintliga anläggningar.

 

Kontakta oss