Kontakta oss

Vi kan bergförankring i Borås

Vi på BESAB är störst i Norden inom våra huvudområden och tar oss med glädje an de riktigt komplexa projekten. I Borås och Sjuhäradsbygden erbjuder vi bland annat bergsprängning, grundförstärkning, förankring och betongreparationer.

Läs mer om alla tjänster vi erbjuder i Borås!

Tjänster inom berg, grund och betong i Borås

Vår expertis och maskinpark står redo att utföra komplexa uppgifter som:

  • Bergsprängning
  • Pålning
  • Spontning
  • Förankring
  • Grundförstärkning
  • Bergförstärkning
  • Bergrensning
Övergipande betonginjektering

Betongreparation i Sobacken, Borås

När det var dags för reparationer på avfallsanläggningen på Sobacken i Borås var BESAB utförare. Projektet innebar betongreparationer på sedimenteringsbassängerna i reningsverket, vattenbilning, betongsprutning och injektering med polyuretan. Resultatet var en bättre anläggning som kommer att hålla över lång tid framöver.

Uppfräschningen var ett led i en större satsning på anläggningen.

Se fler referenser
Betongsprutning - BESAB

Betongreparation i P-hus i Borås

BESAB utför underhållsarbeten i P-hus, konstruktioner som ständigt utsätts för angrepp av fukt och kyla. Med våra metoder förlänger vi hållbarheten för infrastruktur som P-hus. Exempelvis reparerade vi P-hus i Borås när det var problem med genomträngning av vatten som orsakade kalkdropp. Injektering med polyuretan åtgärdade problemet.

Se fler referenser

Styrd borrning

Styrd borrning är en teknik som används för att borra horisontella eller vertikala hål i tunnlar under marken utan att påverka ytan ovanför. Denna metod tillämpas för olika ändamål, till exempel för att installera rörledningar, kablar och annan infrastruktur. I urbana områden, som Borås, är styrd borrning särskilt användbar eftersom den minimerar markstörningar och bevarar den befintliga infrastrukturen. BESAB använder sig av styrd borrning för olika ändamål, och om du befinner dig i Borås, kontakta oss så delar vi gärna med oss av hur vi kan hjälpa dig.

Utbildning hos BESAB

Kontakta oss så hjälper vi dig

Vill du veta mer om våra tjänster i Borås eller Sjuhärad? Kontakta oss så berättar vi hur vi blir ditt bästa val för högkvalitativa anläggningsarbeten. Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera dina specifika behov och projekt.

Kontakta oss