satratunneln

Betongsprutning

Genom att med hög hastighet slunga betongmassa med hjälp av tryckluft mot en bergyta eller annat underlag kan en mycket homogen och stark betongförstärkning åstadkommas.

Betongsprutning kan utföras på två sätt. Den första och äldsta metoden kallas torrsprutning, där en nästan torr betongmassa slangtransporteras med hjälp av tryckluft till ett sprutmunstycke där vatten tillsätts omedelbart innan betongen träffar underlaget. Torrsprutning används ofta vid betongreparationer och mindre bergförstärkningsarbeten. Den andra metoden, våtsprutning, innebär att en färdigblandad viskös betongmassa pumpas genom en slang. Tryckluft tillsätts vid munstycket tillsammans med accelererande tillsatsmedel som gör att betongen fastnar vid exempelvis sprutning på tunneltak. Våtsprutning används för rationell bergförstärkning där det krävs hög kapacitet. Med fibertillsats kan en mycket stark armerad förstärkning produceras i ett arbetsmoment.

Sprutbetong och dess användning

Det krävs generellt ingen formsättning när sprutbetong appliceras, vid betongsprutning av exempelvis tunnlar är berget i sig formen. Det krävs endast ett tunt skikt av sprutbetong för att åstadkomma en avsevärd bärförmåga. Man bör dock vara uppmärksam på att en tunn motgjuten betong har en begränsad beständighet. För att få den livslängd som normalt krävs i tunnlar och bergrum, krävs en skikttjocklek på minst 50 mm. Vid dimensionering av förstärkning i tunnlar och bergrum bestäms betongtjockleken främst av bergets kvalitet, spännvidden och vad anläggningen ska användas till. Andra konstruktioner som kräver formsättning, så som inredningsdetaljer, fribärande valv eller andra slanka former, är också lämpliga att utföra med sprutbetong.

I dag utförs huvuddelen av all betongsprutning i samband med bergförstärkning med tids- och arbetsbesparande robotteknik. Sprutbetong kan också appliceras manuellt, särskilt när små kvantiteter ska sprutas eller om platsen är svåråtkomlig, exempelvis i samband med underhållsarbete.

Ett tunt lager oarmerad sprutbetong utgör en effektiv bergförstärkning på kort sikt. Bärförmågan beror då huvudsakligen på den goda vidhäftningen till underlaget. För att sprutbetongen ska få en lång livslängd krävs dock att tjockleken är minst 50 mm. Sprutbetongen kan även armeras för att klara större laster. Numera är fiberarmerad sprutbetong vanligast förekommande när det gäller bergförstärkning, men ibland används förtillverkat nät eller stänger.

Se våra betongsprutningsprojekt här

Kontakta oss angående betongsprutning

Affärsområdeschef
Gustav Cederholm (fd Sikö), gustav.cederholm@besab.se
08-444 34 61, 076-823 96 73

Arbetschef Väst
Daniel Lillieroth, daniel.lillieroth@besab.se
031-742 70 27, 070-244 69 73

Arbetschef Öst/Norr
Pär Fjellström, par.fjellstrom@besab.se
08-444 34 62, 070-552 09 57