2

Vår maskinpark för grundarbeten

 

Pålmaskin och borrigg

Borrigg och pålmaskin används för borrning och slagning av pålar. Våra borriggar klarar borr- och pålelement från Ø 75 till 406 mm.

Stagborrmaskin

Våra stagborrmaskiner används med fördel vid förankring.

Kärnborrmaskin

En kärnborrmaskin är mycket skonsam för intilliggande byggnader, då inga vibrationer uppstår och en mycket begränsad mängd material spolas upp vid borrhålet. Våra kärnborrmaskiner används med fördel i känsliga miljöer, där exempelvis hammarborrning ej är tillämpligt.

Mindre maskiner

Våra mindre maskiner är eldrivna och väl anpassade till trånga utrymmen exempelvis källare. De klarar takhöjd ner till ca 2 meter och dörröppningar på 80 cm. De används både för borrning och slagning av pålar.