Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

SBUF

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, verkar för att utveckla byggprocessen genom att stödja forskning och utvecklingsarbete i företag och i samarbete med högskola. BESAB är aktiv medlem i SBUF och medverkar i anläggningsutskottet. Bland annat har BESAB aktivt deltagit tillsammans med doktorander vid Chalmers tekniska högskola i utvecklingen av tätningsmedlet silica sol (se injektering under produkter och tjänster i huvudmenyn).

SBUF:s syfte kan beskrivas vara att öka effektiviteten i byggbranschen genom att möta kundernas krav och förväntningar på produktivitet, kvalitet och miljö. Det primära för SBUF kan sägas vara den tekniska utvecklingen av metod och material relaterat till byggbranschens behov och efterfrågan. Detta leder exempelvis till en bättre arbetsmiljö, en effektivare byggprocess, mervärde för kunden samt en mer fördelaktig utgångspunkt för innovationer inom branschen.

De ovan nämnda kraven möts genom att huvudsakligen ge ekonomiskt stöd till främst företags forskning och utveckling, men även universitet och högskolor. Vidare inspireras medlemmar och forskare till debatt och erfarenhetsutbyte sinsemellan. Slutligen informerar SBUF medlemmar och andra aktörer om pågående processer och åstadkomna resultat inom organisationen.

 

http://www.sbuf.se/

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 25 augusti 2008, 10:56