Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Praktik

Genom att praktisera hos BESAB blir din tidigare förvärvade kunskap till yrkeskompetens. Du lär dig hur vi arbetar, får en inblick i företaget och vårt verksamhetsfält. Det ger dig en fördelaktig merit och stor chans till fortsatt anställning hos oss.

Dina arbetsuppgifter varierar beroende på om du är gymnasie- eller högskolestuderande, hur långt du har kommit i utbildningen samt längd på praktikperiod. Arbetsuppgifterna kopplas till din specialitet.

Hör av dig till något av våra kontor för mer information (se kontakt).

 

Examensarbete

Hos BESAB finns det många intressanta ämnesområden att fördjupa sig inom för ditt examens- eller uppsatsarbete och vi erbjuder studenter goda möjligheter att genomföra detta. Det kan ske på två sätt: Antingen kontaktar du oss med eget initiativ vad gäller ämnesområde, eller har BESAB iordningställt en specifik frågeställning som du som student forskar kring. Du får en personlig handledare som bistår med hjälp under arbetets gång. På så vis kan dina teorier omsättas till praktisk verklighet.

Hör av dig till något av våra kontor (se kontakt). Specificera period och ditt ämnesområde, därefter diskuterar vi tillsammans inriktning, syfte, mål och tidsplan.

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 23 februari 2012, 14:29