Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007

BESAB är certifierade enligt OHSAS 18001:2007 systematiskt arbetsmiljöarbete

Målsättningen är att ha en säker och god arbetsmiljö. BESAB framställer en riskanalys för varje enskilt projekt där detaljerade åtgärder beskrivs för att förebygga olyckshändelser. Det upprättas en arbetsmiljöplan om BESAB samordnar arbetsmiljöarbetet. Det kan gälla att arbetsledare eller förman ansvarar för att skyddsronder genomförs och dokumenteras, att arbetsmiljöplanen följs och att det är god ordning på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen är varselklädsel obligatoriskt, likaså hjälm och skyddsskor. Skyddsutrustning för syn, andning och hörsel används alltid om det finns risk för skador på dessa organ. Säkerhetsriskerna på arbetsplatsen analyseras löpande och personalen utbildas, informeras och säkerhetscertifieras. Målet är skadefria arbetsplatser.

 

Arbetsmiljöpolicy

BESAB utför entreprenadarbeten inom berg, betong och grund. Vår policy är:

  • Vi tillsätter rätt resurser i verksamheten så att överbelastning på personalen minimeras över tid
  • Våra medarbetare ska trivas på arbetet
  • Skyddsronder sker med jämna mellanrum
  • Vi sätter säkerheten högst och ser till att all personal har tillgång till rätt skyddsutrustning och information
  • En arbetsmiljöplan ska som regel alltid finnas på arbetsplatsen innan något arbete utförs
  • Vi följer alla lagar, författningskrav och andra krav
  • Vi förbättrar ständigt vår arbetsmiljö
  • Alla medarbetare ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs

 

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 13 november 2014, 14:20