Aktuellt

2014-09-29
Receptionist/ekonomiassistent »
Vi söker en receptionist/ekonomiassistent för timanställning. Tjänsten är förlagd till vårt huvudkontor i Hisings Backa.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007

BESAB är certifierade enligt OHSAS 18001:2007 systematiskt arbetsmiljöarbete

Målsättningen är att ha en säker och god arbetsmiljö. BESAB framställer en riskanalys för varje enskilt projekt där detaljerade åtgärder beskrivs för att förebygga olyckshändelser. Det upprättas en arbetsmiljöplan om BESAB samordnar arbetsmiljöarbetet. Det kan gälla att arbetsledare eller förman ansvarar för att skyddsronder genomförs och dokumenteras, att arbetsmiljöplanen följs och att det är god ordning på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen är varselklädsel obligatoriskt, likaså hjälm och skyddsskor. Skyddsutrustning för syn, andning och hörsel används alltid om det finns risk för skador på dessa organ. Säkerhetsriskerna på arbetsplatsen analyseras löpande och personalen utbildas, informeras och säkerhetscertifieras. Målet är skadefria arbetsplatser.

 

Arbetsmiljöpolicy

BESAB:s verksamhetsområden är bergarbeten, grundläggningsarbeten och betongarbeten. BESAB:s kärnvärde är att vara "Bäst i Klassen" och för att kunna hävda detta krävs bl.a:

  • Att vi på BESAB tillsätter rätt resurser i verksamheten så att överbelastning på personalen minimeras över tid
  • Att skyddsronder sker med jämna mellanrum
  • Att vi sätter säkerheten högst och ser till att all personal har tillgång till rätt skyddsutrustning och information
  • Att en arbetsmiljöplan, som regel, alltid ska finnas på arbetsplatsen innan något arbete utförs
  • Att vi ständigt förbättrar vår arbetsmiljö
  • Att vi alltid följer lagar och författningskrav och andra krav
  • Att alla medarbetare ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 29 september 2014, 09:44