Aktuellt

2013-12-20
Årets borrare 2013 »
Michael Pehrsson, yrkesarbetare på BESAB, har utsetts till Årets borrare 2013 av föreningen FAB, Föreningen för aktiva i borrbranschen.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007

BESAB är certifierade enligt OHSAS 18001:2007 systematiskt arbetsmiljöarbete

Målsättningen är att ha en säker och god arbetsmiljö. BESAB framställer en riskanalys för varje enskilt projekt där detaljerade åtgärder beskrivs för att förebygga olyckshändelser. Det upprättas en arbetsmiljöplan om BESAB samordnar arbetsmiljöarbetet. Det kan gälla att arbetsledare eller förman ansvarar för att skyddsronder genomförs och dokumenteras, att arbetsmiljöplanen följs och att det är god ordning på arbetsplatsen.

På arbetsplatsen är varselklädsel obligatoriskt, likaså hjälm och skyddsskor. Skyddsutrustning för syn, andning och hörsel används alltid om det finns risk för skador på dessa organ. Säkerhetsriskerna på arbetsplatsen analyseras löpande och personalen utbildas, informeras och säkerhetscertifieras. Målet är skadefria arbetsplatser.

 

Arbetsmiljöpolicy

Inom BESAB arbetar vi med Betongsprutning, betongreparationer, Bergförstärkning, Grundförstärkning samt Injektering. BESAB´s kärnvärde är att vara "Bäst i Klassen" och för att kunna hävda detta krävs bl.a:

  • Att vi på BESAB tillsätter rätt resurser i projekt så att överbelastning på personalen minimeras
  • Att skyddsronder sker med jämna mellanrum
  • Att vi sätter säkerheten högst och högst och ser till att all personal har tillgång till erforderlig skyddsutrustning och information
  • Att en arbetsmiljöplan, som regel, alltid ska finnas på arbetsplatsen innan något arbete utförs
  • Att vi ständigt förbättrar vår arbetsmiljö
  • Att vi alltid följer lagar och författningskrav
  • Att alla ansvarar för att arbetsmiljöpolicyn följs

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 29 februari 2012, 12:53