Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Kvalitetssäkring

Kvalitet ISO 9001:2008

BESAB är certifierat enligt ISO 9001:2008 systematiskt kvalitetsarbete, vilket säkerställer kvalitén på det vi levererar.

Varje enskilt projekt redovisas i en kvalitets- och miljöplan som innefattar bland annat ansvarsområden för projektet, kontrollplan vad gäller kvalitet och miljö, arbetsmiljöplan, arbetsberedningar och nödlägesberedskapsplan.

Det görs tidigt en riskanalys för att diskutera och ange åtgärder för de kvalitetskritiska momenten. De kan exempelvis vara om arbetet sker vintertid, om ny metod eller nytt material används. Miljöaspekten innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning.

Innan ett projekt påbörjas upprättas en kontrollplan. Där redovisas vilka kontroller som skall genomföras av produktionspersonalen, hur ofta och när de skall ske. Det utförs noggrann planering inför kvalitetskritiska arbetsmoment. Inför projektstart framförs säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöplan och övriga praktiska rutiner rörande arbetsplatsen som till exempel arbetsplatsdispositionsplan och trafikanordningsplan. Allt inköpt material dokumenteras och besiktigas. Vid val av leverantörer eller underentreprenörer beaktas de ställda kraven på kvalitets- och miljösäkring.

 

Kvalitetspolicy

BESAB utför entreprenadarbeten inom berg, betong och grund. Vår policy är:

  • Hög kompetens och yrkesskicklighet
  • Öppen och rak kommunikation 
  • Engagerade medarbetare som samarbetar prestigelöst och med lojalitet mot både det egna företaget och kund
  • Levererans i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet
  • Uppfylla ställda krav
  • Våra leverantörer uppfyller ställda krav
  • Alla är delaktiga i kvalitetsarbetet
  • Att vi ständigt förbättrar oss
  • Långsiktiga kundrelationer

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 13 november 2014, 14:07