Aktuellt

2014-09-29
Receptionist/ekonomiassistent »
Vi söker en receptionist/ekonomiassistent för timanställning. Tjänsten är förlagd till vårt huvudkontor i Hisings Backa.

Kvalitetssäkring

Kvalitet ISO 9001:2008

BESAB är certifierat enligt ISO 9001:2008 systematiskt kvalitetsarbete, vilket säkerställer kvalitén på det vi levererar.

Varje enskilt projekt redovisas i en kvalitets- och miljöplan som innefattar bland annat ansvarsområden för projektet, kontrollplan vad gäller kvalitet och miljö, arbetsmiljöplan, arbetsberedningar och nödlägesberedskapsplan.

Det görs tidigt en riskanalys för att diskutera och ange åtgärder för de kvalitetskritiska momenten. De kan exempelvis vara om arbetet sker vintertid, om ny metod eller nytt material används. Miljöaspekten innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning.

Innan ett projekt påbörjas upprättas en kontrollplan. Där redovisas vilka kontroller som skall genomföras av produktionspersonalen, hur ofta och när de skall ske. Det utförs noggrann planering inför kvalitetskritiska arbetsmoment. Inför projektstart framförs säkerhetsföreskrifter, arbetsmiljöplan och övriga praktiska rutiner rörande arbetsplatsen som till exempel arbetsplatsdispositionsplan och trafikanordningsplan. Allt inköpt material dokumenteras och besiktigas. Vid val av leverantörer eller underentreprenörer beaktas de ställda kraven på kvalitets- och miljösäkring.

 

Kvalitetspolicy

BESAB:s verksamhetsområden är bergarbeten, grundläggningsarbeten och betongarbeten. BESAB:s kärnvärde är att vara "Bäst i Klassen" och för att kunna hävda detta krävs bl.a:

  • Hög kompetens och yrkesskicklighet
  • Att vi har en öppen och rak kommunikation och engagerade medarbetare som samarbetar prestigelöst och med lojalitet mot både det egna företaget och kund
  • Att vi alltid levererar i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet
  • Att våra leverantörer uppfyller ställda krav
  • Att vi ständigt förbättrar oss
  • Att vi uppfyller ställda krav
  • Att alla är delaktiga i kvalitetsarbetet
  • Långsiktiga kundrelationer

 

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 29 september 2014, 09:28