Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Miljö

Miljö ISO 14001:2004 

BESAB är certifierat enligt ISO 14001:2004 systematiskt miljöarbete, vilket säkerställer att vår miljöpåverkan blir så liten som möjligt.

Miljöaspekten är av betydlig vikt vid BESAB:s arbetsförfarande. Den innefattas i riskanalysen och innehåller till exempel kundkrav, buller, utsläpp till luft eller vatten, kemikalier, avfall, vibrationer samt energiförbrukning. BESAB analyserar risker för att eliminera dessa vid arbetsförfarandet. Projektets förutsättningar analyseras inledningsvis ur miljösynpunkt för att säkerställa miljöstrategin för det specifika projektet. Miljöfrågorna integreras i arbete och processer och vi tar tidigt fram åtgärder för att minska miljöpåverkan.

BESAB arbetar för att minska uppkomsten av byggavfall och är mycket noggranna med att hantera avfall på plats och källsorterar löpande under produktion. Vi väljer bra material ur miljösynpunkt och arbetar för en säkrare hantering av kemiska produkter och vi ställer samma miljökrav på våra underleverantörer.

Våra medarbetare utbildas i miljöfrågor och vidareutbildning och uppföljning sker fortlöpande. Detta är av stor vikt i BESAB:s kompetensutveckling och vi arbetar för minimerad miljöpåverkan.

BESAB har som mål att endast använda sig av miljöbilar och i dagsläget är 75 % av våra företagsbilar miljöklassade.

 

Miljöpolicy

BESAB utför entreprenadarbeten inom berg, betong och grund. Vår policy är:          

  • Vi strävar efter att använda material och metoder som ger låg miljöpåverkan
  • Vi sorterar vårt avfall och använder endast godkända avfallshanteringsföretag
  • Vi uppfyller tilllämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och andra krav
  • Vårt miljöarbete utvecklas genom ständiga förbättringar
  • Alla medarbetare tar i sitt dagliga arbete ansvar för att miljöpolicyn följs     

 

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 13 november 2014, 14:07