Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Pålning, grundläggning och grundförstärkningsarbete

BESAB är specialister inom pålning, grundläggning och grundförstärkning av byggnader. Nedan presenteras våra olika specialistområden i övergripande rubriker. Kontakta oss gärna för ytterligare information och diskussion om vilken typ av teknik som passar för just ditt projekt.

Många äldre byggnader har skador på grund av sättningar. Dessa sättningar beror exempelvis på grundvattensänkning, tung trafik eller närbelägen grundläggning med schaktning, sprängning eller pålning. Genom att grundförstärka skadade byggnader kan de bevaras, vilket är både effektivt och skonsamt, särskilt då stor hänsyn tas till kulturhistoriska värden. Ju förr en grundförstärkning utförs, desto lägre blir de slutliga kostnaderna. BESAB utför grundläggning och grundförstärkning av byggnader och andra konstruktioner i alla storlekar.

Grundförstärkningen utförs med specialmaskiner och pålsystem som BESAB har deltagit i utvecklingen av. På så vis åstadkoms den tekniskt och ekonomiskt bästa lösningen. Vilken typ av teknik som används beror på markförhållandet och teknikerna kombineras ofta med varandra.

 

Slagning av stålrörspåle

Stålrörspålning är en kostnadseffektiv metod som lämpar sig både för nyproduktion och för förstärkning av de flesta byggnadskonstruktioner. Metoden är även skonsam för intilliggande byggnader då vibrationsnivåerna är tämligen små.
Klarar dimensioner mellan ø 75-220 mm.

Används vid t ex:
Infrastruktur - Fundament - Industrier - I vibrationskänsliga miljöer - Villapåning

Slagning av kohesionspåle - Vingpålen

Vingpålen är en kohesionspåle som används vid stora lerdjup, där det inte är rimligt att genomföra stödpålning ner till berg. Pålen består av korta skarvbara delar och hanteras av relativt små maskiner. Vingpålen används exempelvis när befintliga byggnader eller konstruktioner, som tidigare är kohesionspålade, ska grundförstärkas eller byggas till. 

 

Borrning av stålrörspåle

Borrning av pålar är en säker metod, då pålen vanligtvis borras ner en bit i friskt berg. Används med fördel vid exempelvis släntberg och där det finns kända hinder innan berg, såsom block och gamla grundrester samt där grundläggningsdjupet är litet.

Används vid t ex:
Infrastruktur - Fundament - Industrier

Dimensioner:
Stålrörspålar ø 115-400 mm
Stålkärnor ø 80-200 mm
Injekteringspålar ø 30-103 mm

 

Grundförstärkning - Stålkärnepålning

Stålkärnepålar monteras i förborrade rör, vilket medför att de kan användas vid alla markförhållanden. Stålkärnepålen kan vara både spetsburen och mantelburen. En spetsburen stålkärnepåle innebär att pålen gjuts fast i ett foderrör ner till berg och kan hantera stora tryckpåfrestningar. En mantelburen påle gjuts fast i underliggande berg och är försedd med rillor (svetsade ringar på pålen) som fördelar tryck och även dragkrafter i omgivande miljö.  

Grundförstärkningsarbete - Jordspikning och stagförankring

BESAB utför jordspikning, linstag, borrade injekteringsstag samt konventionella dragstag. Jordspikning innebär att stag fästes i jorden under konstruktioner eller i en jordslänt. Jordspikning och stagförankring används ofta vid förankring av fundament, sponter och stödmurar.

Berlinerspont (glesspont)

En borrad och betongsprutad rörspont – Berlinerspont – kan ofta vara ett bra alternativ till en konventionell spont, framförallt i trånga och känsliga innerstadsmiljöer. Berlinersponten är vanligtvis stagförankrad och kan även infordas med stålplåt.

Länk till pågående projekt
Länk till referensobjekt

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 3 november 2014, 13:51