Aktuellt

2015-09-09
Grundläggare BESAB Väst »
Vi söker Grundläggare/borrare på heltid.

Betongsprutning

Genom att med hög hastighet slunga betongmassa med hjälp av tryckluft mot en bergyta eller annat underlag kan en mycket homogen och stark betongförstärkning åstadkommas.

Betongsprutning kan utföras på två sätt. Den första och äldsta metoden, torrsprutning, innebär att en nästan torr betongmassa slangtransporteras med hjälp av tryckluft till ett sprutmunstycke där vatten tillsätts omedelbart innan betongen träffar underlaget. Torrsprutning används ofta vid betongreparationer och mindre arbeten. Den andra metoden, våtsprutning, innebär att en färdigblandad viskös betongmassa pumpas genom slang och tryckluft tillsätts tillsammans med accelererande tillsatsmedel vid munstycket. Accelererande tillsättsmedel är ett slags bindemedel som ger betongen snabbt fäste vid exempelvis sprutning på tunneltak. Våtsprutning används för rationell bergförstärkning där det krävs hög kapacitet. Med fibertillsats kan flera arbetsmoment utföras samtidig.

 

Sprutbetong och dess användning

Det krävs generellt ingen formsättning när sprutbetong appliceras; vid betongsprutning av till exempel tunnlar är berget i sig formen. Det krävs endast ett tunt skikt av sprutbetong för att åstadkomma en avsevärd bärförmåga. Vad gäller tunnlar och bergrum bestäms betongtjockleken främst på bergets kvalitet, spännvidden och vad anläggningen skall användas till. Andra konstruktioner som kräver formsättning, så som inredningsdetaljer, fribärande valv eller andra slanka former, är också lämpliga att utföra med sprutbetong.

I dag utförs huvuddelen av all betongsprutning i samband med bergförstärkning med tids- och arbetsbesparande robotteknik. Sprutbetong kan appliceras manuellt när små kvantiteter skall sprutas, exempelvis i samband med renovering.

Vid bergförstärkning är vanligen en oarmerad sprutbetong tillräcklig vars bärförmåga huvudsakligen beror av den goda vidhäftningen till underlaget. Sprutbetongen kan även armeras med konventionell armering i form av förtillverkat nät eller stänger för att klara större laster. Numera är fiberarmerad sprutbetong vanligt förekommande, speciellt när det gäller bergförstärkning.

Länk till pågående projekt
Länk till referensobjekt

Skriv ut sidan

Senast uppdaterad: den 6 augusti 2012, 08:36