Kiruna-7-hogupplost-9

BESAB

Vi kan berg, betong & grund!

BESAB AB, grundades 1956 och är ett oberoende personalägt företag. BESAB erbjuder specialservice inom tre huvudområden: Berg, betong & grund. Vi är specialiserade på avancerade bergarbeten och betongreparationer av samhällsviktiga anläggningar. Vi är specialister inom pålning och grundläggning och ett av de branschledande företagen inom grundförstärkning.

Företaget disponerar en maskinpark med specialutvecklade maskiner och kapacitet att anpassa maskiner efter behov. Maskinparken innehåller specialmaskiner som till exempel injekteringsmaskiner, sprutrobotar, borriggar och pålmaskiner.

Vi samarbetar kontinuerligt med andra företag och har en gedigen kunskapsbank där flertalet medarbetare har arbetat inom BESAB i årtionden. Forskning och utveckling inom branschen är väl förankrad i BESAB:s verksamhet.

Berg
BESAB tätar, förstärker och underhåller tunnlar, bergrum och bergslänter. Klicka på bilden för att läsa mer om våra tjänster.

Betong
BESAB utför betongreparationer exempelvis på broar, kraftverk, kajer, tunnlar och parkeringshus. Klicka på bilden för att läsa mer om våra tjänster.

Grund
BESAB utför grundläggningsarbeten, grundförstärkning och specialborrning. Klicka på bilden för att läsa mer om våra tjänster.